Yönetici Koçluğu

 

Profesyonel yaşamda, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeyi, iş ve yönetim kalitesini arttırabilmeyi ve etkin birer lider olabilmek için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemeleri konusunda destek veren hizmettir.

 

Bu çalışma süresince; yöneticinin/liderin karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi, bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genellenebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi, kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenir.

 

Bireysel ve kurumsal hedefler alarak;

 

  İletişim becerilerini geliştirmeleri,

 

  Daha iyi ve daha etkin kararlar vermeleri,

 

  Değerleri ve inançları ile yaşamaları ve liderlik yapmaları,

 

  Etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişimlerini arttırmaları, özeleştiri yapmaları,

 

  Etkin geribildirim yapabilmeleri,

 

  Çok çeşitli ve birbirinden farklı insanla daha etkin biçimde çalışmaları,

 

  Başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri,

 

  Değerli çalışanları kurum içinde tutmaları,

 

  İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlamaları için çalışırız.

 

Yönetici Koçluğunun Danışana Yararları

 

  Kişisel olgunlaşmayı sağlar.

 

  Profesyonel ve kişisel hedefleri bütünleştirir.

 

  Sorunlar ve sınırlamalar fark edilir.

 

  Karar alma ve uygulama yetenekleri gelişir.

 

  İletişim, soru sorma, dinleme becerileri gelişir.

 

  Yönetim tarzları iyileşir.

 

  Zaman yönetimi ve öncelikleri belirleme yöntemleri öğrenilir.

 

  Özgüven ve öz disiplin kazanılır.

 

Detaylı bilgi için bize ulaşın.   0 (542) 313 75 45

 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime B Blok Daire 71 Çankaya / Ankara
0 (542) 313 75 45  

w w w . r u b e r u d a n i s m a n l i k . c o m | bilgi@ruberudanismanlik.com Copyright © Ruberu Danışmanlık 2014