YAŞAM KOÇLUĞU NEDİR?

 

Koçluk, kişilerin ya da kurumların bulundukları nokta ile ulaşmak istedikleri nokta arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak kapatan ve danışanla koç arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Koçlar danışanları için neyin iyi olduğunu bilseler de onlara bir şey öğretme niyetinde değillerdir. Çünkü herkes kendi yaşamının uzmanıdır ve bütün yanıtlar danışanın kendisindedir.

 

Koçlar, danışanlarına farkındalık kazandırarak potansiyellerini açığa çıkarmalarına, kaynaklarını doğru kullanmalarına ve onların kendileri için en uygun çözümleri bulmalarına destek olurlar. Bunu büyük bir nezaket ve tevazu ile yaparken en güçlü araçlarından biri, doğru soruları sorabilmektir. Güçlü ve doğru soru sorabilmek için koçlar, danışanlarının ne söylediklerinden çok, ne söylemek istediklerine odaklanırlar. Bunu sahip oldukları üst düzey dinleme becerisi ve gözlem yeteneğiyle yaparlar.

 

Koçlar bu konuda öyle ustalaşmışlardır ki, danışanlarının kendilerinde olan ancak farkında olmadıkları ve kullanmadığı kaynaklarını açığa çıkarır ve adeta danışanın içindeki devi uyandırarak enerjilerini, motivasyonlarını üst düzeye çıkarırlar. Çünkü koçlar danışanlarının mükemmel oldukları ve sonsuz kaynaklara sahip oldukları düşüncesiyle hareket ederek, temelde potansiyele odaklanırlar. Kişilerin ya da kurumların yolları üstünde ne kadar engel varsa onları kaldırmalarına ve performanslarının maksimuma ulaşmasına yardımcı olurlar.

 

Yaşam Koçları, danışanlarıyla aşağıdaki alanların bir ya da bir kaçında çalışabilirler:

 

  İlişkiler

 

  Stres ve öfke kontrolü

 

  Zaman yönetimi

 

  Kariyer Planlama

 

  Motivasyon

 

  Performans geliştirme

 

  Finans ve Bütçe

 

  Aile ilişkileri

 

  Sağlıklı yaşam

 

  İş ve Özel yaşam dengesi

 

  Hedef Belirleme

 

  İş Konuları

 

Yaşam Koçluğu hizmeti yüz yüze olabildiği gibi, online veya telefonla da gerçekleşebilmektedir.

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime B Blok Daire 71 Çankaya / Ankara
0 (542) 313 75 45  

w w w . r u b e r u d a n i s m a n l i k . c o m | bilgi@ruberudanismanlik.com Copyright © Ruberu Danışmanlık 2014