SİYASETÇİ KOÇLUĞU PROGRAMI

 

Siyasetçi Koçluğu Programı Nedir?

 

Siyaset bir yönetme bilimidir. Gelişen Türkiye’de seçmenlerle doğru iletişim kurmak ve memnun etmek için milletvekili adaylarının yönetim ve ikna becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Standart seçim kampanyalarının ve konuşmalarının artık değişmesi gerektiği aşikârdır. Biz ise bu süreçte her adaya uyguladığımız analizler sonucu kişiye özgü programlar çıkararak adayın tam bir ikna, yönetim ve iletişim sihirbazı olmasını sağlayacak formülleri sunuyoruz.

 

Programın Amacı Nedir?

 

Seçim süreci tıpkı bir koşu yarış süreci gibidir. Sıkı bir çalışma, ruhen ve bedenen sağlıklı olmayı, rekabet içinde varlığını ortaya koyabilme gücü ve cesareti ister. İyi olmak yeterli değildir. En iyi olmak hedeflenmelidir. Hazırladığımız eğitim programımız en iyi olmayı hedeflemiş, diğer adaylardan yani rakiplerden üstün farkları ortaya çıkarabilmeyi yani fark yaratmayı amaçlamıştır. Vizyon hedefler üzerine çalışır ve hayat geçiririz.

 

Program İçeriği 4 ana daldan olmuşmaktadır.

 

1) KİŞİLİK ENVANTERİ ANALİZİ

 

Adaya özgü bireyselleştirilmiş bir eğitim programı oluşturmanın ön koşulu bireye ait ayrıntılı bir analiz yapmaktır. Enneagram metodolojisi temel alınarak geliştirdiğimiz envanterimiz adayı ait kritik noktaları, güçlü noktaları belirler. Böylelikle adayla çalışırken hangi noktaları daha ağırlıklı çalışmamız konusunda bir yol haritası oluşturur. Nihai hedefimiz olan seçim yarışında fark yaratma çalışmamızı yapılandırmamıza imkan sağlar.

 

2) LİDERLİK STRATEJİLERİ

 

Vizyon, tutku, disiplin, vicdan dünyayı yönetir.

 

Liderlik ; kişinin diğerlerini yönlendirme ve onların davranışlarını olumlu yönde etkileme yeteneğidir. Başka bir tanıma göre liderlik, amaçlara ulaşabilmek için diğerlerini etkileme ya da ikna etme sürecidir. Liderlik stratejileri; öncelikle değerleri belirleme ve hedefleri saptama, insanlığa hizmet edecek bir misyonla ve peşinden kitleleri sürükleyecek tutkulu bir vizyon belirleyerek, her şeyden önce doğru planlamayla etkin sonuçlar alma konularını ele alır.

 

Liderlik Stratejileri konu başlıkları;

 

    a) Vizyon
    b) Misyon
    c) Değerler Bildirgesi
    d) Hedef
    e) Hipnotik dil kalıplarıyla insanları ikna etme becerileri
    f) Meta programlar ve kişilik tipolojilerini tanımak
    g) Stratejik planlama
    h) Doğru ve verimli toplantı yönetim stratejileri
    i) Proaktif olma
    j) Modelleme

 

3) KİŞİSEL GELİŞİM YÖNTEMLERİ

 

Kendini yönet dünyayı yönetecek gücü bulursun

 

Kişisel gelişim;

 

“EVET” cevabını duymak için öncelikle karşıdaki kişiyle uyum içinde olmanız gerekmektedir. Büyük kitleleri peşinizden sürüklemek içinse daha büyük bir etki yaratmak gerekir. Kendini yönetme becerisine sahip olmayan birinin bu büyük vizyonu yönetmesi oldukça zordur. Program kapsamında kendinizi yönetme becerileri kazanarak, etkili iletişim kurmayı ve nasıl “EVET” dedirteceğinizin yöntemlerini keşfedeceksiniz.

 

Kişisel gelişim yöntemleri konuları;

 

   a) Etkili İletişim
   b) Stres Yönetimi
   c) Zaman Yönetimi ve Planlama
   d) Etkin Dinleme
   e) “Evet” Dedirtme Sanatı

 

4) İMAJ YÖNETİMİ

 

İmaj; en basit anlatımıyla bir kişinin diğer kişiler üzerinde bıraktığı izlenimdir. İnsanların en büyük korkularından biride topluluk önünde konuşma korkusudur. Bu süreçte adayların büyüklü küçüklü topluluklara yapacağı konuşmalarda da doğru imajı vermesi çok önemlidir. Doğru renklerin kullanımı, ses tonu, beden dili, hitabet ve etkili konuşma taktiklerini yapılacak olan video kayıtları, okumalar, ses çalışmalarıyla özgüvenle ve rahatlıkla yapabileceksiniz.

 

İmaj yönetimi konuları;

 

   a) İmaj Belirleme
   b) Beden Diliyle Etkileme
   c) Topluluk Önünde Konuşma
   d) Diksiyon
   e) Hitabet

 

Program toplam 2 ay sürmektedir. Haftada 3 gün olarak olarak planlanmaktadır.

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime B Blok Daire 71 Çankaya / Ankara
0 (542) 313 75 45  

w w w . r u b e r u d a n i s m a n l i k . c o m | bilgi@ruberudanismanlik.com Copyright © Ruberu Danışmanlık 2014