KİŞİLİK ENVANTERİ UYGULAMASI

 

Characterix, profesyonel iş hayatınızda, kişisel gelişiminizde, eğitim hayatınızda kullanabileceğiniz özgün üretilmiş, yetenekli, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir. 

Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, kişisel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir. Characterix enneagram kişilik tipolojisi temeli üzerine inşa edilmiş olup uzmanlarımızın bilgi ve birikimiyle üretilmiştir.

Yeni nesil kişilik envanterdir. Akıllı çalışsan algoritması ile kişilerin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki farkları ve bu farkların arkasında yatan nedenleri, sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yapmak suretiyle çözümleyici sonuçlara ulaşmada kullanılan bir göstergedir.

Sistem, kişilerin doğuştan bir kişilik tipine sahip olduğunu söyler. Kişiler sahip oldukları bu kişilik tipi üzerinden çevresi ile etkileşim ve iletişime geçerler. Bu süreçte belli duygu, davranış ve düşünüş tarzları ile karakterize olan kısmen dinamik bir kişilik görünümü
 gerçekleşen değerler ve maske değerler olarak grafikler halinde sunar.

Characterix hangi metodoloji kullanır?

Yunanca dokuz anlamına gelen ‘enne’ ve “nokta, şekil” anlamına gelen ‘gram’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Enneagram ; ‘dokuz nokta ‘ anlamına gelmekte olup, kişilik tipinizi meydana çıkaran çok güçlü, gerçekçi isabetli ve dinamik bir sistemdir. Kişilik tipleri temelde belirgin bir biçimde birbirinden ayrılan, dokuz farklı düşünme, hissetme ve eyleme geçme kalıbından oluşur. Bu dokuz kalıbın her biri, sınırları açık ve net bir biçimde çizilmiş algılama filtrelerine dayanmaktadır.

Bunlar, dikkatinizi neye yönelttiğinizi ve enerjinizi nasıl kanalize ettiğinizi belirleyen filtrelerdir. Enneagramın dayandığı ilkelerin kökeni gerek eski Yunanda gerek doğuda bulunmaktır. Kadim bilgelikten gelmekte olan Enneagram tam bir doğu-batı sentezi olmasının yanı sıra ayrıntılı bilimsel çalışmaların başlangıcı 1960’lara Oscar Ichazo olarak alınır. Daha sonraları ABD de yapılan çalışmalarla günümüze kadar gelmiştir. Enneagram günümüzde Harvard Hukuk Fakültesi uygulamalı mahkeme savunmalarında pratik edilmekte, Stanford MBA programında ders programı olarak yer almaktadır. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden USC ve UCLA’de MBA programında liderlik eğitiminde kullanılmakta olup başta ABD’deki üniversiteler olmak üzere psikoloji, tıp, sanat, işletme, psikoloji ve eğitim bölümlerinde Enneagram eğitimleri bulunmaktadır. 

  

Merhaba

 LÜTFEN  Bu kısmı okumadan geçmeyin.  

 TEST YÖNERGESİ 

 Test seçeneklerine ait açıklama aşağıdadır. En iyi sonuç için, en fazla samimi bilgi gerekmektedir. 
Son iki seçenekli soru size özeldir. Mutlaka tüm dikkatinizi vererek cevaplamanız gerekmektedir.

 "Tamamına Katılıyorum"="Hayatınızdaki istisnai durumlar haricinde, özel durumları düşünmeden sizi tam yansıtıyor katılıyorsunuz demektir." Her şey tam katılma eğilimindeyseniz yeterli veri oluşmaz.

"Bir Kısmına Katılıyorum"="Büyük bir kısmı sizi yansıtıyorsa bunu seçmelisiniz."

Cümleler iki aşamadan oluşmaktadır. Cümlenin başına katılıp sonuna katılmıyorsanız bu “Bir kısmına Katılıyorsunuz” demektir. Her şeyin bir kısmı sizi tanımlıyorsa yeterli veri oluşmaz.

"Fikrim Yok"="Bu soru ile ilgili netlik sağlayamadığınız nadir durumlar içindir."

"Katılmıyorum"="Büyük bir kısmı sizi yansıtmıyorsa bunu seçmelisiniz." Sizi tanımlamayan şeyleri ifade etmezseniz yeterli veri oluşmaz.

 

 Her şeye katılmanız, tümüne kısmen katılmanız, hiç birine katılmamanız sizi tespit etmemizin önünde engel olduğu için, testiniz geçersiz olarak değerlendirilir.

 Testimiz zıtlık soruları ile desteklenmekte “iyi ya da kötü” oluşunuza göre bir değerlendirme yapmamaktadır.

 Sizi tespit edebilmemiz için, sorulara size en uygun olan şık ile “genel durumlara göre” olmak istediğiniz insan olarak değil “olduğunuz insan olarak” cevap veriniz.

 Okumuş  olduğumuz sorunun size ne kadar yansıttığına bakarak tamamı mı? yoksa bir kısmı mı ? nadiren mi ? ya da o anki durum ve şartlara göre olup sizi kararsız mı bırakıyor? bunu belirledikten sonra yanıt veriniz.

 Koyu yazılmış kısımlara öncelikli dikkat ederek kararınızı belirleyin.


(Önceki girdiğinizin aynısı; Tam Adı ve girdiğiniz  mail adresi)

Teste katılmak için linke tıklayınız. (Adınız, Soyadınız ve mail adresinizi yazınız.)

http://www.characterix.com/ennegram/start.html?ref=RUBERU8F79

Açılmazsa tarayıcınıza kopyalayarak çalıştırın.

Testimiz yaklaşık 25 dakika sürmektedir.

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime B Blok Daire 71 Çankaya / Ankara
0 (542) 313 75 45  

w w w . r u b e r u d a n i s m a n l i k . c o m | bilgi@ruberudanismanlik.com Copyright © Ruberu Danışmanlık 2014