Kurumsal Koçluk Eğitimi

 

Koçluk en kısa ve öz anlatımla; istenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir. Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır.

 

Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar. Koçluk sisteminin kurulması ve koçluk ortamının yaratılması için önce kurumlarla bir dizi görüşme yapılmaktadır. Bu görüşmeler, CEO dahil tüm çalışanları kapsamaktadır. Görüşmelerin sonunda, koçluk ortamının yaratılması için gerekli fiziki ve beşeri alt yapı oluşturulmaktadır.

 

Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır. Vizyon, misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.

 

Kurumsal Koçluk çalışmalarında kurum içi “iletişim” ve “takım ruhu”esastır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır, farklı konularda beyin fırtınaları yaratılarak çalışanların tümü çözümün parçası haline getirilir.

 

Kurumsal Koçluk ile ;

 

  Liderlik.

 

  Vizyon geliştirme,

 

  Karar verme süreçlerine dair yaklaşımlar,

 

  Motivasyonu güçlendirme,

 

  Kariyer beklentilerine ulaşma,

 

  Kurumdaki bireyler arasındaki uyum,

 

  Kişilerin içlerindeki liderlik becerilerinin ortaya çıkarılması,

 

  Olayların içten ve dıştan bakarak değerlendirilmesi,

 

  Performanslarının değerlendirilmesi,

 

  Hedef koyma ve uygulama kolaylıkları sağlar.

 

Koçluk hizmeti alan şirketler için bu çalışmalar, ciddi bir insan kaynakları yatırımının göstergesidir. Şirketler, çalışanlarına sundukları bu gelişim fırsatıyla bir çok açıdan hem yüksek performanslı çalışanlara sahip olmakta hem de takım, moral çalışmaları ve kendilerini tanımaları yönünde iyileşmeye ve gelişmeye olanak sağlamaktadırlar.

 

Kurumlarda belirlenen çalışanlarla hem bireysel koçluk hem de takım koçluğu çalışmaları yapılabilmektedir.

 

Kurumsal Koçluk Çalışmaları;

 

Kurumsal Koçluk ( Bireylerle birebir yapılan Koçluk çalışması )

 

* Takım Koçluğu ve

 

* Satış Koçluğu alanlarında yapılmaktadır.

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime B Blok Daire 71 Çankaya / Ankara
0 (542) 313 75 45  

w w w . r u b e r u d a n i s m a n l i k . c o m | bilgi@ruberudanismanlik.com Copyright © Ruberu Danışmanlık 2014