HASTA YAKINLARI GRUBU
(KRONİK FİZİKSEL YA DA RUHSAL HASTALIKLAR)

 

        AMAÇ: Etkileşim Grupları, kişilerarası iletişim ve etkileşimin olumlu niteliklerinin vurgulandığı ve kazanılması istenen olumlu niteliklerin grup süreci içinde geliştirilen farkındalıklar yolu ile kazandırılmasını hedefleyen gruplardır. Grup üyelerinin belli bir konu hakkında eğitilmesini içeren aktiviteler de zaman zaman etkileşim gruplarının hedefleri arasında yer almaktadır.

 

     İÇERİK: Aile üyesi fiziksel ya da ruhsal kronik hastalığı olan grup üyelerine bu hastalıklar hakkında genel bir bilgilendirme yapılarak ilk grup çalışması yapılır. Daha sonraki süreçte, aile üyesi hasta olan hasta yakınlarının birbirlerinin olumlu ya da olumsuz deneyimlerinden yararlanmaları ve aile üyelerinin yaşadıkları sıkıntıları rahatlatacak bilimsel bilgiler paylaşılır.

 

Bu grup çalışmalarına bireyler istedikleri sıklıkta katılabilmektedir. Her oturumda grup üyelerinin o anki ihtiyaçları doğrultusunda şu anda ve burada ilkesi doğrultusunda ayrı bir grup teması işlenmektedir. Çalışmalar genellikle hasta yakınlarının yaşadıkları duygusal sorunları paylaşma ve hastaya bakım verenin ya da hasta ile yaşayan aile üyesinin tükenmişlik, öfke, içe çekilme, aşırı koruyucu tutum gibi yıpratıcı duygu ve davranışlarının, sorunlarla baş edebilme yeteneğinin geliştirilmesi, hoşgörülü olabilme, hayata karışma ve hastaya güvenme gibi olumlu davranışlarla değiştirilmesini içeren temaları kapsar.

 

2015 DÖNEMİ GRUP ÇALIŞMA GÜNLERİ:

 

Başlama Tarihi: 07 Mayıs Perşembe 2015

 

Başlama Saat: 15.00 - 17.00 - 19.00 -21.00

 

Haftada bir gün / 2 saat

 

EĞİTİM SÜRESİ : Etkileşim grupları tüm yıl sürmektedir. Katılımın sürekliliği kişilere aittir.

 

EĞİTİM ÜCRETİ: 1 Oturum = 2 Saat / Her Hafta = 50.00 TL - 25.00 TL*

 

*Derneklerine Üye Olanlar ya da Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Destek Alanlara Özel Ücret

 

EĞİTMEN: Aslıhan Eyüboğlu Sosyal Hizmet Uzmanı (A.D. - T. D. )

 

Detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.

 

Tel: 0(312)215 75 45

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime B Blok Daire 71 Çankaya / Ankara
0 (542) 313 75 45  

w w w . r u b e r u d a n i s m a n l i k . c o m | bilgi@ruberudanismanlik.com Copyright © Ruberu Danışmanlık 2014