PSİKODRAMA

 

Psikodrama: Psikodrama sahne yardımı ve grubun spontanesinden yararlanarak davranışlardaki derinliğe inmeyi, geçmiş yaşantıları yeniden canlandırarak farkındalık oluşturmayı ve yaşamı yeniden yapılandırarak olumlu bir gelecek kurmayı hedefleyen hızlı ve etkili bir psikoterapi yöntemidir.

 

Psikodramanın Amacı: Kendini fark etmek, yeni farkındalıklar yolu ile farklı bakış açıları kazanmak, benzer deneyimleri olan kişilerin bakış açısından grubun spontanitesi yardımı yararlanmak, her problemin ya da ilişkinin daha önce görünmeyen yönlerini fark edebilmek.

 

Katılımcı Niteliği: Psikodramanın doğası olan "Konuşma eyleme geç" ilkesini benimseyecek; grup içinde rol yapmaya istekli tüm erişkinler için uygundur.

 

Eğitimi Veren Eğitimci: Avrupa FEPTO onaylı İstanbul Psikodrama Enstitüsünün Eğitimci Eğitimcisi Psikolog, Psikoterapist, Psikodramatist ve Hipnoterapistdir Sayın Merih Ünsal.

 

Çalışmanın Süresi: Toplamda 10 hafta süren bir eğitimdir. Her oturum toplamda üç saat sürecektir.

 

Çalışmaya Devamlılık Zorunluluğu: Her çalışma kendi içinde bağımsız olan bir çalışmadır. Üç hafta üst üste habersiz devamsızlık yapılmadığı sürece istendiği zaman devamsızlık yapılabilmektedir. Katılımcılar sadece katıldıkları oturumların ücretlerini ödemekle yükümlüdürler.

 

Not: Çalışmaların spontanesini artırmak amacı ile katılımcıların çalışma esnasında rahat hareket etmelerine imkan verecek kıyafet giymeleri ve yanlarında eski bir fular ve sert olmayan oyuncak ya da süs eşyaları getirmeleri istenmektedir.

 

Psikodramadaki spontanenin özgürlüğünü keşfettikten sonra bakış açınızın ne kadar değiştiği görüp şaşıracaksınız….

 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime B Blok Daire 71 Çankaya / Ankara
0 (542) 313 75 45  

w w w . r u b e r u d a n i s m a n l i k . c o m | bilgi@ruberudanismanlik.com Copyright © Ruberu Danışmanlık 2014