PROFESYONEL YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ (ULUSLAR ARASI SERTİFİKALI)

 

    Çağımızın yükselen değerlerinden biri olan KOÇLUK ile, önce kendi yaşamınızda, sonra çevrenizdekilerin yaşamında farkındalık yaratarak, bu farkındalığı profesyonel hayata taşıyıp insanların gelişimine sürekli katkıda bulunacağınız bir meslek sahibi olmak ister misiniz?

 

    Yaşam Koçluğu, koç ile danışan arasında kurulan planlı bir gelişim sürecidir. Bu süreçte, danışanın aile, kariyer, ilişkiler, sağlık, hobiler, mali durum ve kişisel gelişim gibi tüm yaşam alanlarını ele alan ve bu alanlardaki tatmin olma düzeyini artırmak için uygulanan “şimdi” ve “geleceğe” odaklı planlı ve sistemli bir gelişim ilişkisidir.

 

    Uzman Koçluk eğitimi içinde, Yaşam Koçluğu, İlişki Koçluğu, Ebeveyn Koçluğu, Öğrenci koçluğu, Yönetici Koçluğu , Kariyer Koçluğu , Satış Koçluğu, Takım Koçluğu, Performans Koçluğu ve Kurumsal Koçluk bulunmaktadır.

 

    Uzman Koçluk Eğitimine, Yaşam Koçluğu Eğitimini tamamlamış kişiler katılabilir.

 

Eğitimin Hedefi

 

    Bu eğitimi alan katılımcılar, kişilerin dünyayı kendi kişisel gerçekliklerine göre temsil ettiklerini ve bunları öğrenmenin ve kişilere gösterebilmenin yollarını öğrenirler. İnsan davranışlarının gerisindeki dinamikleri fark ederler. Koçluk becerilerini kullanacakları durumları öğrenirler. Duygu ve ruh hallerini yönetim becerileri gelişir. Tüm alanlarda kişilere koçluk yapabilecek becerileri geliştirirler. Uzman bir koç olurlar.

 

    Yaşam Koçluğu Eğitimini Kimler Almalı?

 

    • Profesyonel bir koç olarak kendi işini yapmak isteyenler

 

    • İnsanların hedefleri doğrultusunda kişilere koçluk desteği ile yardımcı olmak isteyenler

 

    • Kişilerin hayatlarında farkndalık yaratmayı isteyenler

 

    • İş yerinde takım arkadaşlarına koçluk yapmak isteyenler

 

    • Kendi yaşamının koçu olmak isteyenler

 

    • Başkalarının yaşamlarına dokunarak onların değişimine ışık olmak isteyenler

 

    • Kendileriyle ilgili derin farkındalık yaşayıp beden, zihin ve ruh bütünlüğü kazanmak isteyenler

 

    • Yaşam amacı ve doğru hedefler ve amaçlar belirlemeyi isteyenler

 

    • Bireyleri tanımada ustalık kazanmak isteyenler

 

    • Farklı bilinç düzeyleriyle çalışarak etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olmak isteyenler

 

    • Yaşamın tüm alanlarında kişilerin denge ve doyum sağlamalarına yardımcı olmak isteyenler

 

    • Değişim yönetimi konusunda ustalaşmak isteyenler

 

    • Profesyonel Koçluk yapma ve markalaşma konusunda bilgi ve becerilerini artırmak isteyenler

 

    • Yaşam Koçluğu işinin nasıl geliştirileceği konusunda bilgi ve beceri kazanmak isteyenler

 

Yaşam Koçluğu Eğitimi Size Ne Fayda Sağlar?

 

    • Kendi yaşamınıza koçluk edebileceksiniz.

 

    • Başkalarıyla güçlü ve etkin ilişkiler kuracaksınız.

 

    • Bireylerin hedefleri doğrultusunda kendi yaşamlarına yön vermelerine yardımcı olurken, onların yol arkadaşı olacaksınız.

 

    • Bireylerin hayatlarında önemli olan soruların cevaplarını bulmalarına yardımcı olacaksınız.

 

    • Profesyonel anlamda koçluk yaparak yeni bir meslek sahibi olacaksınız.

 

    • Mevcut işinize alternatif olarak yeni bir kariyerle profesyonel yaşamınızı zenginleştireceksiniz.

 

    • Yaşamda denge, doyum ve farkındalık sağlamanın yollarını öğreneceksiniz.

 

     • Kendi yaşamınıza ve koçluk yaptığınız bireylerin yaşamlarına huzur, mutluluk, enerji ve tutku katmayı öğreneceksiniz.

 

    • Güçlü ve sürekli var olan bir motivasyona sahip olmayı öğreneceksiniz.

 

    • Yaşama karşı farklı ve güçlü bir bakış açısı kazanacaksınız.

 

    • Bireyleri hedefledikleri yolda kararlı bir şekilde yolda kalmayı öğretirken, bu bilinci kendi hayatınıza da katacaksınız.

 

        -Kendi sınırlamalarınızı keşfederek yaşamınızı değiştirebileceksiniz.

 

        -Yaratıcılığınızı geliştirebileceksiniz.

 

        -İnsanları etkili dinleyecek ve etkili iletişim kurabileceksiniz

 

        -Değiştirmeyi gerçekten istediğiniz davranış ve alışkanlıklarınız değiştirebileceksiniz.

 

        -Başarılı kişi ve kurumları modelleyebileceksiniz.

 

        -Farklı bakış açıları geliştirerek hem kendi hayatlarınızı hem danışanlarınızın hayatlarını değiştirebileceksiniz.

 

    Yaşam Koçluğu Eğitimi Konu Başlıkları

 

    • Koçluk Nedir ve Koç Kimdir?

 

    • Koçluğa giriş

 

    • Koçluk Almanın Faydaları Nelerdir?

 

    • Yaşam Koçluğunun Temelleri

 

    • Danışanın tüm yaşamını ele almak

 

     • Danışanı yapılandırmak

 

    • Yaşam Dengesi

 

     • Sezgileri kullanmak

 

     • Merak uyandırmak

 

     • Etkin Dinlemeyi Öğrenmek

 

    • Kendini Yönetmek

 

     • Yaşam Koçluğu İlkeleri ve Uygulamaları

 

     • Doyum

 

    • Değerler ve Öncelikli Odak

 

    • Güçlü Sorular

 

    • Danışanı hedefine ulaştırmak

 

    • Kişisel konular ve iş konuları

 

    • Koçluk Becerilerinin Geliştirilmesi

 

    • Değişime Koçluk Etmek

 

    • Yaşamın Sadeleştirilmesi

 

    • Yaşam Dengesinin, Kurallarının ve Sınırların Belirlenmesi

 

    • Etik Kurallar ve Mesleki Standartlar

 

    • İleri Düzey Koçluk Yetkinliklerin Kullanılması

 

    • Koçluk ve Öğrenme Döngüsü

 

    • İnsan Davranışları

 

    • Gerçeğin İçsel Temsili

 

    • Huzur, Sağlık Konularına Koçluk

 

    • Yaşam Amacı ve Tutku Oluşturma

 

    • Meta Yapıları Ortaya Çıkarma

 

    • Paradigmalar ve İnsiyatif Alma Becerilerinin Geliştirilmesi

 

    • Değerler Analizi ve Değerlere Koçluk

 

    • Hedef ve Stratejileri Belirleme

 

    • İş ve Mali Konulara Koçluk

 

    • Süreç Tasarımı ve Yönetimi

 

    • Motivasyon ve İlgi Oluşturma

 

    • Koçluk İşi Kurma ve Başvuru Ağı Oluşturma

 

    • Koçluk Uygulamaları

 

     • NLP Nedir?

 

     • NLP Varsayımları

 

     • İletişim Modelleri

 

    • Metaprogramlar

 

     • Meta Model

 

    • Hedef ve Stratejiler

 

    • Bilinç ve Bilinçdışı

 

    • Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

 

    • Bilinçdışı ile İletişime Geçme

 

    • İç ve Dış Gözlem

 

     • Temsil Sistemleri

 

    • Semantik

 

     • Walt Disney Modeli

 

     • Çapa Tekniği

 

    • Milton Model Ve Hipnotik Dil Kalıpları

 

    • Swish Modeli

 

    • Ölçeklendirme

 

    • Time Line

 

    • Bilinçdışı ile İletişime Geçme

 

    • Zihin Haritaları

 

    • İç ve Dış Gözlem

 

    • Temsil Sistemleri

 

    • Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

 

    • Sihirli Gözlük Tekniği

 

    • İnançların Değiştirilmesi

 

    • Fobi Tekniği

 

    • Alerji tedavisi

 

    • Duygu Yönetimi

 

    • Performans Geliştirme

 

    • Özgüven Özdeğer ve Özsaygı Şablonu

 

    • İmajinasyon

 

    • Yeniden Çerçeveleme

 

    • Değişimin Mantıksal Seviyeleri

 

    • Modelleme

 

    • Konsantrasyon ve Hafıza Geliştirme

 

    EĞİTMENLER : ÖZLEM & İNCİ AKTAŞ

 

  ÖNEMLİ NOT: Profesyonel Koçluk sürecini tamamlamak ve eğitim bedeliyle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

 

  Tel:

 

  Mail:bilgi@ruberudanismanlik.com

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime B Blok Daire 71 Çankaya / Ankara
0 (542) 313 75 45  

w w w . r u b e r u d a n i s m a n l i k . c o m | bilgi@ruberudanismanlik.com Copyright © Ruberu Danışmanlık 2014